ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ: Μεγάλο ενδιαφέρον για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καφέ Αρκούδα
Μοιραστείτε το

Με τη συμμετοχή 100 περίπου εκπροσώπων από οργανώσεις, φορείς και δημόσιες υπηρεσίες πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 συνάντηση εργασίας με τίτλο «Τοπική διαβούλευση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καφέ αρκούδα (Ursus arctos)». Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση και συζήτηση των προτεινόμενων μέτρων, δράσεων και στρατηγικής ή πλαισίου παρέμβασης του Σχεδίου Δράσης για τη διατήρηση και προστασία του είδους με τους ενδιαφερόμενους και αρμόδιους φορείς.

Το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης συντάχθηκε από Ομάδα ειδικών των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων ΚΑΛΛΙΣΤΩ και ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP «Ολοκληρωμένες Δράσεις για τη Διατήρηση και Διαχείριση των Περιοχών του Δικτύου Natura 2000, των Ειδών, των Οικοτόπων και των Οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» (LIFE16 IPE/GR/000002) – Δράση Α.1 «Εκπόνηση και Θεσμοθέτηση Σχεδίων Δράσης Ειδών και Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ταμείου.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι συντάκτες του Σχεδίου Δράσης, Γιώργος Μερτζάνης δρ. βιολογίας (ΚΑΛΛΙΣΤΩ), Αλέξανδρος Α. Καραμανλίδης δρ. βιολογίας (ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ) και Σπύρος Ψαρούδας, M.Sc. Agr. Econ. (ΚΑΛΛΙΣΤΩ), αλλά και Εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Αφού έγινε μία συνοπτική παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης με έμφαση στις βασικές παραμέτρους του είδους και τις πιέσεις και απειλές, στη συνέχεια έγινε παρουσίαση των προτεινόμενων μέτρων προστασίας και διαχείρισης του είδους. Συνολικά παρουσιάστηκαν (6) άξονες στόχοι, (23) μέτρα και (73) δράσεις. Οι ομιλητές δέχτηκαν αρκετές ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά παρακολούθησαν τη συζήτηση 98 άτομα, ενώ υποβλήθηκαν 27 ερωτήσεις και έγιναν 5 παρεμβάσεις-τοποθετήσεις από εκπροσώπους ενδιαφερόμενων και αρμόδιων φορέων.

Η τηλεδιάσκεψη αυτή ήταν η κύρια εκδήλωση παρουσίασης του προσχεδίου στο κοινό και τους κοινωνικούς εταίρους. Το Σχέδιο Δράσης, που προσβλέπει στη διατήρηση της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα και στη διαχείριση των πιέσεων και απειλών για την επόμενη επταετία, είναι ανοικτό σε δημόσια διαβούλευση και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους έως και τις 16 Οκτωβρίου, 2020.

Η καφέ αρκούδα προστατεύεται τόσο από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσο και από τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης. Είναι το μοναδικό είδος αρκούδας που απαντάται στην ηπειρωτική Ευρώπη. Ο πληθυσμός της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται σε ανάκαμψη και υπολογίζεται στα 400-500 άτομα. Η Κατάσταση Διατήρησης του είδους αξιολογήθηκε πρόσφατα ως «Μη ευνοϊκή» (Unfavourable – Inadequate, U1) και η συνολική τάση της Κατάστασης Διατήρησης ως «Βελτιούμενη» (Improving, +).

Οι δύο οργανώσεις ελπίζουν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης να αξιοποιηθεί ουσιαστικά από την Πολιτεία και όλους τους αρμόδιους φορείς, προς όφελος της συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στη χώρα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Για τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ: Πάνος Στεφάνου/ Υπεύθυνος Επικοινωνίας 6946 001618

Για την ΚΑΛΛΙΣΤΩ: Γιώργος Θεοδωρίδης/ Υπεύθυνος Επικοινωνίας 6978586568

Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά για το Προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καφέ αρκούδα:

Μερτζάνης Γ., Ψαρούδας Σπ., Καραμανλίδης Α.Α. (ΚΑΛΛΙΣΤΩ/ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, 2020). LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Σχέδιο Δράσης για την καφέ αρκούδα (Ursus arctos), Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αθήνα, σελ. 194.

Πηγή : e-ptolemeos.gr


Η ομάδα του Eco-Pet News ψάχνει και αναδημοσιεύει ειδήσεις και άρθρα, με κύριο ενδιαφέρον στην Οικολογία, Περιβάλλον και Φιλοζωΐα. Επίσης κάνει μεταφράσεις από ξένες ιστοσελίδες. Κάνει παρουσιάσεις ομάδων, ατόμων ή τόπων που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Στις αναδημοσιεύσεις μας αναζητούμε πάντα την πρώτη πηγή, που πάντα εμφανίζετε στο τέλος του κειμένου.

Ελπίζοντας σε καλύτερους Ανθρώπους, και καλύτερο κόσμο!!!

Μοιραστείτε το