Δημόσια έκθεση θηραμάτων
Μοιραστείτε το

Η δημοσίευση φωτογραφικού ή οπτικοακουστικού υλικού θηραμάτων στο διαδίκτυο και περισσότερο στον τόπο κοινωνικής δικτύωσης «Facebook», αλλά και η εν γένει δημόσια έκθεση θηραμάτων είναι αρκετά συχνή. Ειδικά για την πρώτη περίπτωση αποστέλλουμε σχετικό email στη Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ccu@cybercrimeunit.gov.gr με το σχετικό υλικό συνημμένα, το link (υπερσύνδεσμο) της δημοσίευσης και του προφίλ του χρήστη, καθώς το αδίκημα τελείται μέσω διαδικτύου κι απαγορεύεται βάσει του άρ. 258 παρ. 2 περ. ε) του Ν.Δ. 86/1969, αλλά και του άρ. 16 του Ν. 4039/2012 περ. β), αναφορικά με επίδειξη εικόνων βίας (π.χ. να δείχνουν πώς σκοτώνουν το θήραμα). Στην δεύτερη περίπτωση ακολουθούμε τους συνήθεις τρόπους καταγγελίας.

Κάθε Αύγουστο εκδίδεται Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τα επιτρεπόμενα θηρεύσιμα είδη και την χρονική περίοδο που επιτρέπεται, είτε σε ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, είτε σε γενικό πλαίσιο. Παρακάτω παρατίθεται η νομοθεσία που ισχύει για τη θήρα και οι αρμόδιες αρχές και φορείς που είναι καλό να ενημερώσουμε, ανάλογα με το είδος ζώου που έχει θηρευτεί παράνομα.

SCREENSHOT: Για pc -> κουμπί «PRTSC» στο πληκτρολόγιο -> επικόλληση στη Zωγραφική -> Αποθήκευση ως εικόνα)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Άρ. 258 παρ. 2 περ. ε) του Ν.Δ. 86/1969
«ε) Η μεταφορά, η έκθεσις εις κοινήν θέαν και ο καθ’ οίονδήποτε τρόπον βασανισμός συλληφθέντων θηραμάτων.»

Άρ. 16 του Ν. 4039/2012 περ. β)
«β. Απαγορεύεται, εξαιρουµένων των περιπτώσεων κινηµατογραφικών ταινιών και γενικότερα οπτικοακουστικού υλικού εκπαιδευτικού προσανατολισµού, η πώληση, εµπορία και παρουσίαση – διακίνηση µέσω διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, όπως βίντεο ή άλλου είδους κινηµατογραφικού ή φωτογραφικού υλικού στα οποία απεικονίζεται οποιαδήποτε πράξη βίας εναντίον ζώου, καθώς και σεξουαλική συνεύρεση µεταξύ ζώων ή µεταξύ ζώου και ανθρώπου µε σκοπό το κέρδος ή τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόµων που παρακολουθούν ή συµµετέχουν σε αυτά. Στην ανωτέρω απαγόρευση συµπεριλαµβάνεται και η περίπτωση της µονοµαχίας µεταξύ ζώων.»

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρ. 284 παρ. 11 εδ. β):
«Διά φυλακίσεως μέχρις ένός έτους ή διά χρηματικής ποινής ή δι’ αμφοτέρων τιμωρούνται:…β)Οι εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραβαίνοντες τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 258.»

Άρ. 20 & 21 του Ν. 4039/12
«…ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ»…και διοικητικό πρόστιμο 30.000€ για κάθε ζώο.

Νομοθεσία ρύθμισης θήρας:

 • Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα» (άρ. 251, 255, 258, 259, 261),
 • Ν.Δ. 996/71 (άρ. 11),
 • Ν. 177/75 (άρ. 7 & 8) και
 • Ν. 2637/98 (άρ. 57, 58, 59)

Αρμόδιες αρχές & φορείς σε περιπτώσεις καταγγελιών είναι:

 1. Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών
  Για πλήρη στοιχεία επικοινωνίας δείτε τις σελίδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία ανήκει κάθε Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών (πατήστε σε κάθε σύνδεσμο):

  • Πελοποννήσου,Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
  • Μακεδονίας-Θράκης
  • Αττικής
  • Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
  • Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  • Αιγαίου
  • Κρήτης
   Για τα όρια ευθύνης κάθε δασικής υπηρεσίας δείτε το geodata.gov.gr
 2. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
 3. Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
 4. Ζωοφιλική Οικολογική Ένωση Ελλάδος
 5. WWF Ελλάς
 6. Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ANIMA
 7. Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία
 8. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (Π.Φ.Π.Ο.)
 9. Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας
 10. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
 11. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία
 12. Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
 13. Πίνδος Περιβαλλοντική
 14. ΕΚΠΑΖ – Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων (Έπαψε η λειτουργία του)

Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog «Report Αnimal Αbuse Greece»

Πηγή : Report Αnimal Αbuse Greece


Η ομάδα του Eco-Pet News ψάχνει και αναδημοσιεύει ειδήσεις και άρθρα, με κύριο ενδιαφέρον στην Οικολογία, Περιβάλλον και Φιλοζωΐα. Επίσης κάνει μεταφράσεις από ξένες ιστοσελίδες. Κάνει παρουσιάσεις ομάδων, ατόμων ή τόπων που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Στις αναδημοσιεύσεις μας αναζητούμε πάντα την πρώτη πηγή, που πάντα εμφανίζετε στο τέλος του κειμένου.

Ελπίζοντας σε καλύτερους Ανθρώπους, και καλύτερο κόσμο!!!

Μοιραστείτε το