Υιοθεσία αδέσποτου ή δεσποζόμενου ζωου συντροφιάς στο εξωτερικό
Μοιραστείτε το

Τι ισχύει; Ποιά η νόμιμη οδός;

Εφόσον ο ιδιοκτήτης θέλει να δώσει σε άλλον το ζώο του θα πρέπει να το γνωστοποιήσει στον Δήμο, να εγγραφεί το ζώο στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων με προσωρινό κάτοχο το Δήμο, να υπογραφεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του ν. 4039/2012 δήλωση υιοθεσίας από τον Δήμο και το νέο ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να παρουσιαστεί ο νέος ιδιοκτήτης σε πιστοποιημένο κτηνίατρο και να πραγματοποιηθεί η αλλαγή ιδιοκτήτη. Εφόσον δεν έχει τηρηθεί η εν λόγω διαδικασία που προβλέπει ο νόμος δεν τεκμηριώνεται η νόμιμη κατοχή του ζώου.

Ακόμα και στην περίπτωση, όμως, που έχει τηρηθεί η διαδικασία παράδοσης στον Δήμο και ο ιδιοκτήτης έχει αποκτήσει νόμιμα το αδέσποτο ζώο, δεν μπορεί να το καταγράψει απευθείας σε άλλον κάτοικο εξωτερικού χωρίς τη μεσολάβηση του Δήμου και πάντα μόνο με πληρεξούσιο με βέβαιη χρονολογία. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4039/2012 παράγραφος 8 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 παρ.6 του ν.4384/2016 (Α΄ 78)

«8. Στην περίπτωση υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη, φυσικό πρόσωπο ή φιλοζωικό σωματείο, που δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας ή δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα, η υιοθεσία πραγματοποιείται με την παράδοσή τους στον ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη ή σε νόμιμο εκπρόσωπό του ή πληρεξούσιό του και η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με βέβαιη χρονολογία, υπό την προϋπόθεση ότι τα ζώα έχουν στειρωθεί, σημανθεί και καταγραφεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού κατόχου τους και τα πλήρη στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη, τα οποία προκύπτουν από επίσημο αποδεικτικό έγγραφο.»

Κάτοχος μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο και να υπογράφει στο διαβατήριο του ζώου παρουσία του κτηνιάτρου που εκδίδει το τελευταίο. Κατά συνέπεια, ακόμη και εάν το ζώο, προτού μετακινηθεί στο εξωτερικό, έχει υιοθετηθεί από φιλοζωικό σωματείο ή φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος εξωτερικού και δεν έχει επισκεφτεί τη χώρα μας, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καταγράφεται ως «ιδιοκτήτης» στην αντίστοιχη ενότητα του διαβατηρίου του ζώου.

Δρίβας Ευάγγελος


Η ομάδα του Eco-Pet News ψάχνει και αναδημοσιεύει ειδήσεις και άρθρα, με κύριο ενδιαφέρον στην Οικολογία, Περιβάλλον και Φιλοζωΐα. Επίσης κάνει μεταφράσεις από ξένες ιστοσελίδες. Κάνει παρουσιάσεις ομάδων, ατόμων ή τόπων που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Στις αναδημοσιεύσεις μας αναζητούμε πάντα την πρώτη πηγή, που πάντα εμφανίζετε στο τέλος του κειμένου.

Ελπίζοντας σε καλύτερους Ανθρώπους, και καλύτερο κόσμο!!!

Μοιραστείτε το