Aπό την πίσω πόρτα πάνε να περάσουν νομοσχέδιο που αφορά και τα ζώα
Μοιραστείτε το

Aπό την πίσω πόρτα πάνε να περάσουν νομοσχέδιο που αφορά και τα ζώα.

Χωρίς να ρωτήσουν τους Φιλοζωικούς Φορείς πλην του γνωστού ψευτοφορέα.

Δεν πέρασε επί Τσιρώνη και ΣΥΡΙΖΑ, θα περάσει επί Βορίδη και της ευαίσθητης Ν.Δ.

Άρθρο 3 – Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων

Μετά το άρθρο 95 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΙΖ΄ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄- ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ

Άρθρο 96 – Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 01.49.12.04, «Εκτροφή ωδικών πτηνών» και 01.49.19.03, «Εκτροφή Σκύλων, Γατών και λοιπών Ζώων Συντροφιάς», που περιλαμβάνονται στην 1η Ομάδα του Παραρτήματος και αφορούν την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων.

Άρθρο 97 – Ίδρυση και λειτουργία δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων

Η ίδρυση των δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΙΖ’, υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15), καθώς και των διατάξεων του ν. 604/1977 (Α΄ 163) περί ενδιαιτημάτων ζώων. Μετά από την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ), η διαδικασία χορήγησης έγκρισης διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.
Η λειτουργία των δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΙΖ’, υπάγεται σε διαδικασία έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15), καθώς και των διατάξεων του ν. 604/1977 περί ενδιαιτημάτων ζώων, εκτός από:

α) την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 604/1977, για την υποχρέωση δήλωσης της έναρξης λειτουργίας ή της μεταφοράς στο οικείο αστυνομικό τμήμα,

β) την περ. α΄ του άρθρου 9 του ν. 604/1997, για τη μεταβίβαση της εκμετάλλευσης των ενδιαιτημάτων σε τρίτους, για την οποία εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 9 και

γ) την περ. 2 του άρθρου 12 του ν. 604/1977, για την κύρωση του προστίμου σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, για την οποία εφαρμόζεται το άρθρο 100. Μετά από την ενεργοποίηση του ΟΠΣ – ΑΔΕ η διαδικασία χορήγησης έγκρισης διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.

Η έγκριση ίδρυσης και η έγκριση λειτουργίας δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων εκδίδονται εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας της παρούσας, οι εγκρίσεις θεωρούνται σιωπηρώς χορηγηθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 8 και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια αρχή του άρθρου 98.
Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας των δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας (εκτροφείων) ζώων συντροφιάς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, εφεξής νοείται η έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού.

Άρθρο 98 – Αρμόδιες αρχές

Αρμόδια αρχή χορήγησης της έγκρισης ίδρυσης και της έγκρισης λειτουργίας των δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί η δραστηριότητα της εκτροφής ζώων συντροφιάς. Εφόσον η δραστηριότητα εκτροφής ζώων συντροφιάς διαθέτει παραρτήματα εντός των ορίων αρμοδιότητας δύο ή περισσοτέρων Περιφερειακών Ενοτήτων, απαιτείται έγκριση από κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται αρμόδια αρχή αδειοδότησης για τις δραστηριότητες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, εφεξής νοούνται οι αρμόδιες αρχές του Κεφαλαίου αυτού.

Άρθρο 99 – Παράβολο

Για την έγκριση ίδρυσης δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου καταβάλλεται άπαξ παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Ποσοστό 80% των εσόδων από τη θέσπιση του ανωτέρω παραβόλου εισπράττεται υπέρ του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το 20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 11.

Άρθρο 100 – Κυρώσεις

Σε όποιον λειτουργεί χωρίς να έχει αιτηθεί και αποκτήσει την απαιτούμενη έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριότητας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς εκτροφείων του Κεφαλαίου ΙΖ’, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Τα πρόστιμα του παρόντος επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της οικείας Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και εισπράττονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15.».

Στα όρη και τα βουνά τα ζώα, άρθρο 8 :

Άρθρο 8 Καταφύγια αδέσποτων ζώων

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 47Α του ν. 998/1979 (Α΄ 289), προστίθεται εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου 47Α διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. α` και β` της παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και, στην περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων στην περιοχή ενδιαφέροντος, εντός δασών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 (Α` 52), μελισσοκομείων, χερσαίων εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας μετά των απαιτουμένων συνοδευτικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργική ικανότητα της δραστηριότητας, εκτροφείων θηραμάτων, εκτροφείων γουνοφόρων και επισκέψιμων κτηνοτροφικών μονάδων εκτροφής απειλουμένων με εξαφάνιση αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, με σκοπό τη διάσωση, διάδοση, προβολή και παραδοσιακή διαχείριση του προαναφερθέντος ζωικού κεφαλαίου και των προϊόντων του. Επιτρέπεται επίσης η εγκατάσταση και λειτουργία σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3, καταφυγίων κάθε είδους αδέσποτων ζώων.».

Μια χαρά θα τα μαντρώσουν και επίσημα πια οι Δήμοι, αν περάσει.

Δείτε παροχές στους κυνηγούς, άρθρο 15 :

Άρθρο 15 Θήρα αγριόχοιρων – εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων

1. Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 261 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7) ως εξής:
«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού είναι δυνατόν να επιτρέπεται η θήρα αγριόχοιρων και ημίαιμων χοίρων κατά την διάρκεια του κυνηγετικού έτους ή της κυνηγετικής περιόδου κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις και σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται αυτή για λόγους δημόσιας υγείας, επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, υγείας και προστασίας των ζώων, καθώς και για λόγους προστασίας της αγροτικής παραγωγής και πρόληψης σοβαρών ζημιών στις καλλιέργειες.».

2. Προστίθεται παρ. 10 στο άρθρο 57 του ν. 998/1979 (Α’ 289) ως εξής:
«10. Επιτρέπεται η επέμβαση σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα για τη δημιουργία εγκαταστάσεων χειρισμού θηραμάτων, καθώς και των συνοδών αυτών έργων. Δικαιούχος της ανωτέρω επέμβασης είναι ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας ή το εκάστοτε αρμόδιο όργανο της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης ή της περιφέρειας ή ο οικείος Ο.Τ.Α., οι κατά χωρική αρμοδιότητα αντιστοίχως συνεργαζόμενοι με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυνηγετικές ομοσπονδίες και κυνηγετικοί σύλλογοι, , κατόπιν εκδόσεως έγκρισης επέμβασης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, με την επιφύλαξη της παρ. 4 της ανωτέρω διάταξης και με τις υποχρεώσεις που θέτει η παρ. 8 της ιδίας διάταξης».

Επιτρέπεται η επέμβαση σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα για τη δημιουργία εγκαταστάσεων χειρισμού θηραμάτων, καθώς και των συνοδών αυτών έργων.

Νατάσα Μπομπολάκη
Πρόεδρος της Π.Φ.Π.Ο.


Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις.».

Σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ..

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Μαυρουδής Βορίδης


Η ομάδα του Eco-Pet News ψάχνει και αναδημοσιεύει ειδήσεις και άρθρα, με κύριο ενδιαφέρον στην Οικολογία, Περιβάλλον και Φιλοζωΐα. Επίσης κάνει μεταφράσεις από ξένες ιστοσελίδες. Κάνει παρουσιάσεις ομάδων, ατόμων ή τόπων που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Στις αναδημοσιεύσεις μας αναζητούμε πάντα την πρώτη πηγή, που πάντα εμφανίζετε στο τέλος του κειμένου.

Ελπίζοντας σε καλύτερους Ανθρώπους, και καλύτερο κόσμο!!!

Μοιραστείτε το