Επιτρέπεται η χειρόγραφη συνταγογράφηση αντιβιοτικών φαρμάκων για χρήση σε ζώα

Και χειρόγραφη συνταγή που θα φυλάσσεται στο φαρμακείο για δύο έτη. Η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του ΥπΑΑΤ ενημερώνει ότι επιτρέπεταιContinue Reading