Πίστωση χρόνου ΤΕΛΟΣ!!!

Κύριε Δήμαρχε, ήδη ,με επιστολή μου ,της 13ης/04/2020, σας είχα επισημάνει κάποια ζητήματα, σχετικά με το Πρόγραμμα συνεργασίας που αφορά στη διαχείριση του ευαίσθητου θέματοςContinue Reading