Ιππόθεσις: Η φωνή για τα ιπποειδή

Στην Ελλάδα μέχρι πρότινος ήταν νόμιμη ακόμη και η σφαγή τους – Θεωρούνται από πολλούς εργαλεία αναπαραγωγής, πώλησης, κέρδους, επίδειξης και όταν είναι πλέον άχρησταContinue Reading