ΧΥΤΑ Μαυροράχης (Περιοχή Λαγκαδά)

Σήμερα λοιπόν, ύστερα από κάλεσμα της Βούλα Τζάνου πήγαμε μαζί στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης (Περιοχή Λαγκαδά). Εκεί αρκετά αδέσποτα σκυλάκια τρώνε από τα σκουπίδια, μεγάλος οContinue Reading