Παράνομο Παζάρι Σχιστού

Έγινε κατάσχεση 300 άγριων πουλιών που διακινούσαν λαθρέμποροι Το Σχιστό είναι γνωστό για την παράνομη διακίνησης ζώων. Αποτελεί το μεγαλύτερο στέκι παράνομης αγοραπωλησίας ζώντων θηλαστικώνContinue Reading

Κατοχή, αιχμαλωσία, διακίνηση και εμπορία ωδικών πτηνών της ελληνικής ορνιθοπανίδας είναι παράνομη!

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πλούσια βιοποικιλότητα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και πολλά σπάνια και απειλούμενα είδη ωδικών πτηνώνπου ζουν σε άγρια / φυσική κατάστασηContinue Reading