Απαντήσεις θέλει η εθελοντική ομάδα “Σκόπελος Πράσινη και Καθαρή”
Μοιραστείτε το

Απαντήσεις θέλει η εθελοντική ομάδα “Σκόπελος Πράσινη και Καθαρή” από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Απαντήσεις σε έγγραφο που εστάλη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, θέλει η εθελοντική ομάδα “Σκόπελος Πράσινη και Καθαρή” για το χρόνιο πρόβλημα των αυθαίρετων σκουπιδιών σε ρέματα,δάση κτλ. Ένα συχνό φαινόμενο, όπως έχουμε ξανά επισημάνει, στο νησί της Σκοπέλου.

Προς τον αξιότιμο κο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
Κοιν.: Κα Δωροθέα Κολυνδρίνη, Αντιπεριφεριάρχη ΠΕ Μαγνησίας, Κο Κωνσταντίνο Χαλέβα, Αντιπεριφεριάρχη Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γής

Αξιότιμε κε Κωνσταντίνε Αγοραστέ,

Στο νησί της Σκοπέλου δραστηριοποιείται η εθελοντική ομάδα μας με τον τίτλο “Σκόπελος Πράσινη και Καθαρή” η οποία αριθμεί 250 μέλη.

Στο νησί της Σκοπέλου ξετυλίγεται ένα περιβαλλοντικό έγκλημα. Βάσει δηλώσεων του Δημάρχου Σκοπέλου, δεν υφίσταται διαχείριση και χώρος απόρριψης ογκωδών αντικειμένων και στερεών αποβλήτων με αποτέλεσμα την αυθαίρετη απόρριψή τους από επαγγελματίες και ιδιώτες σε αγρούς, μονοπάτια, ρέματα, δάση, κλπ.

Θα θέλαμε να μας γνωρίσετε βάσει :

Του Περιφερειακού Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΕΣΔΑ) εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας με την α/α129/2016 Απόφαση (Πρακτικό 11/27.7.2016, αρ. πρωτ. 856/1.8.2016 – ορθή επαν.) και κυρώθηκε με την με αρ. οικ.: 47393/4273/4-10-2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3299/13.10.2016).

Η Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΕΣΔΑ) πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α’/2012) και της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα καθώς και τους στόχους και κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης (ΠΥΣ 49/15-12-2015 «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4342/2012 – ΦΕΚ Α’ 174/2015).

Το ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας ενσωματώνει, κατόπιν αξιολόγησης, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) που έχουν εγκριθεί από τους Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εάν υφίσταται και έχει ενσωματωθεί, κατόπιν αξιολόγησης, Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) για τον Δήμο Σκοπέλου και περισσότερο συγκεκριμένα για τα στερεά απόβλητα.

Επίσης, στην περίπτωση που δεν υφίσταται συμμόρφωση του Δήμου Σκοπέλου με τις κείμενες διατάξεις του νόμου, τι προτίθεται να πράξει η Περιφέρεια Θεσσαλίας;

Διατελούμε μετά τιμής,
Για την εθελοντική Ομάδα “Σκόπελος Πράσινη και Καθαρή”:
Γεώργιος Μιχάλης email
Δάφνη Τζέγκι Χλιβερού email
Δάφνη Τίμμερς Φαδάκη email

Πηγή : dromenatoutopoumas.gr


Η ομάδα του Eco-Pet News ψάχνει και αναδημοσιεύει ειδήσεις και άρθρα, με κύριο ενδιαφέρον στην Οικολογία, Περιβάλλον και Φιλοζωΐα. Επίσης κάνει μεταφράσεις από ξένες ιστοσελίδες. Κάνει παρουσιάσεις ομάδων, ατόμων ή τόπων που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Στις αναδημοσιεύσεις μας αναζητούμε πάντα την πρώτη πηγή, που πάντα εμφανίζετε στο τέλος του κειμένου.

Ελπίζοντας σε καλύτερους Ανθρώπους, και καλύτερο κόσμο!!!

Μοιραστείτε το